Klagomålshantering
 

Hantering av klagomål
            Revideras september 2020
 
Ansvarig:                    
Ytterst ansvarig för att fritids har skriftliga rutiner kring
klagomål mot utbildningen är kyrkoherden.
Chef för fritidshemmet är ansvarig för att föräldrar får information om hur de kan klaga på och diskutera verksamheten.
Denne är också ansvarig för att revidera riktlinjerna i september/år.
                                          
Alla som arbetar i verksamheten är ansvariga för att bemöta föräldrarnas åsikter med respekt.                     
Alla som arbetar i verksamheten ansvarar för att följa riktlinjerna:


Riktlinjer:    
På höstens föräldramöte informerar chef för fritidshemmet hur vårdnadshavare  kan klaga eller framföra åsikter vad gäller verksamheten och deras barn.
Nya familjer får alltid både muntlig och skriftlig information om hur de kan klaga på verksamheten.
Samma information repeteras i septembers månadsbrev för de som glömt bort.

Vårdnadshavare får reda på möjliga vägar:

  • Vi är tillgängliga för samtal vid lämning och hämtning dagligen.
  • Fritidshemmets chef öppet hus måndagar kl. 8-13 eller telefon dagligen.
  • Två brevlådor finns tillgängliga om man vill klaga skriftligt.  
  • Brevlådan ute vid vägen används vid önskan om anonymitet.
  • Det finns alltid möjlighet att boka samtal med oss.
  • Utvecklingssamtal 2 ggr/år
  • Enkätundersökning maj-juni varje år.

Riskbedömning:       
Kraftigt missnöjda föräldrar som vill flytta sina barn.
Fritidshemmet blir av med sitt tillstånd att bedriva fritidshem.