Barn har rätt till lek!

Om leken från läroplanen: "För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.
Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. (Lpfö 18)
 

Leken

Har du bara lekt idag?
Du förstår, att dela med mig när jag leker får jag öva.
Att lösa problem i min lek får jag pröva.
Jag lär mig lyssna och tala tydligt så andra förstår.
Att vänta på min tur och varför vi inomhus går.
Att läsa mitt namn och skriva detsamma.
Att trösta en vän som saknar sin mamma.
Att vara en kompis och hjälpa till.
Att man inte kan få allt som man vill.
Att lösa konflikter med ord och inte slag.
Så snälla säg inte:” Va, har du bara lekt idag?
Jag lärde mig om en snigel och en snok.
Åt vilket håll man läser en bok.
Att göra sånt som känns svårt.
Att ta ansvar för det som är vårt.
Att uttrycka tankar i egna ord.
Att jag är viktig på vår jord.
Att rita ett huvud med fötter på.
Att den som är liten är bra ändå.
Kunde jag berätta så skulle jag.

​Så snälla, säg inte: Har du bara lekt idag?

 

Varför den fria leken för barnen?

Pedagoger pratar rätt ofta om den fria leken. Man säger att barnen leker mycket och kanske skäms de vuxna lite om barnen ”bara” har lekt den dagen. För vad har vi att visa upp om vi inte haft alla dessa fina planerade aktiviteter helst med tillhörande dokumentation? Kanske verkar pedagoger lite lata om barnen ”bara” har lekt. Ofta schemaläggs aktiviteter och det som blir över kallar vi för fri lek. Kan barnen ibland få en oas av tid där vi inte sätter reglerna och avbryter med samling eller fruktstund? Om man säger att barnen har mycket fri lek så bör man fundera över på vad som menas med fri lek och hur den värderas. Talar vi om samma sak?

I den fria ostrukturerade leken har den vuxne tagit några steg tillbaka. Där får barnen själva en chans att lösa konflikter, känna in sina kompisar och lära sig var de sociala gränserna går. Vad är ok och när säger kompisarna stopp? Där har barnen material som utmanar och som inte ger några färdiga lösningar. Den fria leken ser man ibland väldigt lite av, ibland ingen alls. Ändå är den så viktig! Där finns utmaningen, att ge barnen den verkligt fria leken, att lyfta den fria leken så att dess värde blir känt också utanför förskolan.
Lek är ju så mycket mer än bara lek!