Naturvetenskap och teknik

Vi experimenterar

Expriment är spännande. Här har vi pratat om luft och våra lungor och kroppens olika sinnen.

Läroplan för förskolan 98:16

Förskolan ska sträva efter att varje barn;
 
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  •  utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap,
  •  utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel  teknik fungerar