Djuren i Kungaskogen

Det är viktigt att arbeta med förskolans värdegrund, allas lika värde, hur man är en bra kamrat och hur vi ansvarar för vår gemensamma miljö, att vi har både rättigheter och skyldigheter. På förskolan är det inte ok att trakassera, kränka, mobba eller reta någon annan. Detta läsåret (ht-18) arbetade vi med ett material som heter "Djuren i Kungaskogen" när det gäller just värdegrunden. Då inspirerades barnen  att bygga kojor som Snick och Snack ute i vår fina dunge och så hade vi rollspel kring  vårt material. Barnen skapade också  en helt egen Kungaskogsvärld inne i en av våra bodar. Tänk så spännande, Snick och Snack, Raffe Räv och Älgvis mfl följde med in på förskolegården!