Tema OS

OS I PYEONGCHANG-RUNTUNA 2018
Februari månads stora händelse har nog varit våra Olympiska spel, inspirerade av Sydkorea och OS i Pyeongchang. Vi invigde våra spel en riktigt härlig vinterdag tillsammans med fritids i strålande sol. Först kom OS-maskoten, den vita tigern, Sohoorang springande med en fackla och tände vår OS-eld till barnens förtjusning. Så de hade väntat på maskoten som de hade pratat om och stött på inne i kyrkan på vardagsgudstjänsten. Vi samlades under vimplarna i spänd förväntan och sedan kom Sohoorang och kastade ut massor av OS-ringar som vi fick hänga upp på väggen. Varje barn fick träda upp på röda mattan och tåga fram, högtidligt och andaktsfullt med just sin egen OS-ring. Den som visste färgen och vilken världsdel den representerade fick berätta för sina kamrater. Sist av alla tågade kyrkoherde Ellinor fram med sin gula OS-ring.
 

Innan tävlingarna kunde dra igång på allvar hjälpte Ellinor oss sedan att svära vår egen OS-ed. Kopplat till förskolans värdegrund kunde OS-eden berätta för oss hur man är en bra kamrat, det är viktigt att heja på sina kamrater, att man inte fuskar och att man tränar på att vara en god vinnare och en lika god förlorare när man tävlar. Det ska vara roligt att pröva på olika idrotter!

Tävlingarna drog igång!
Fritids inledde tävlingarna med att köra slalom så att stämningen kom igång medan förskolebarnen hejade på!
Under två februariveckor har sedan barnen fått testa curling, backhoppning, hockey, skidskytte, slalom och längdskidor. Barnen har också med koppling till kropp och hälsa lärt sig om våra muskler och om vikten av att göra uppvärmning innan de idrottar. En dag fick de lära sig fågeldansen som uppvärmning, ha, ha många glada skratt den dagen!

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
·        utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
·        utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
·        utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
·        utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
·        tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
·        utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 
Från Lpfö 98:16
 
loading...