Skogen

Varje vecka går vi till skogen med våra två grupper, Stubbarna och Kottarna. Här i skogen kommer vi nära naturen och vi lär oss om allemansrätt, växter och djur samtidigt som  vi tränar grovmotoriken och samspelar i den fria leken.

Läroplanen för förskolan Lpfö 18
 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  •  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,