Skogen

Varje vecka går vi till skogen med våra två grupper, Stubbarna och Kottarna. Här i skogen kommer vi nära naturen och vi lär oss om allemansrätt, växter och djur samtidigt som  vi tränar grovmotoriken och samspelar i den fria leken.

Läroplanen för förskolan 98:16

Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen