Sjukdomar

För barnens skull är vi noga med att endast friska och pigga barn är med i verksamheten!

Rönö församlings verksamhet följer de råd som finns på 1177 ,Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt Region Sörmlands smittskyddsläkares rekommendationer.
OBS! Läs gärna vår sammanfattning om våra smittskyddsåtgärder som gjorts under rådande pandemi. Klicka här bredvid.

 • Läs gärna vår smittskyddsplan genom att klicka här bredvid.

Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling.

 Undvik spridning av virus: 
 

 • God handhygien, tvätta och sprita händerna ofta
 •  Hosta eller nys i armvecket
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand. 
 • Stanna hemma vid symptom.

Information till vårdnadshavare om sjukdomar generellt:
Små barn är ofta sjuka, under de första åren har många barn i genomsnitt ca 6-8 luftvägsinfektioner varje år. När barnen börjar förskolan möter de många virus som de inte stött på tidigare och det kan göra att det periodvis upplevs som att barnet på individnivå alltid är "snorigt eller hostigt". Det kommer inte alltid att vara så, men hur ska man tänka?

När ska barnet stanna hemma från förskolan? 
Barnets allmäntillstånd, d v s hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. 

Av erfarenhet känner vi till att barn som verkar pigga och aktiva hemma ändå inte orkar vara med i förskolans verksamhet om de kommer tillbaka för tidigt efter genomgången infektion. De blir passiva, orkar inte samspela med andra barn eller blir gnälliga och gråtiga. Det är inte schysst mot våra härliga barn!

Barnet ska vara feberfri minst ett dygn innan tillbakagång till förskolan (utan febernedsättande medicin i kroppen)

Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna på förskolan.  (Tänk också på att vår verksamhet huvudsakligen bedrivs utomhus vilket naturligtvis påverkar barnets vardag.)

Några riktlinjer för när barnet ska vara hemma:

Vi följer oftast 1177 så läs gärna där kring olika åkommor som springmask, löss, vattkoppor, skabb etc

 •  När barnet har feber. (Ett feberfritt dygn hemma innan återgång till förskolan är en bra tumregel. )
 • Om barnet är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. 
 • När barnet har en smittsam sjukdom, t ex halsfluss  som är obehandlad eller har stått under antibiotikabehandling kortare tid än två dygn. 
 • Om barnet har infekterande sår eller eksem som är vätskande. (Barnet kan återgå till förskoleverksamheten när såren har torkat in och inte vätskar sig längre.)  
 • Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan återgå till förskoleverksamheten när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.   Vi bedömer alla kräkningar som magsjukor och kommer inte att diskutera något annat än 48 tim. (Syskon till sjuka barn stannar hemma och vi vill heller inte möta smittande vårdnadshavare)

  OBS! Riktlinjerna kan behöva skärpas vid långdragna infektionsperioder eller  efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Slutligen:
  Det är högst avgörande för en sund  och hälsosam verksamhet att förskolans personal och vårdnadshavare har ett förtroendefullt samarbete kring sjukdomar och smittspridning.  Om personalen berättar att ett barn inte orkar  vara med i verksamheten är det för barnens bästa. Vi ringer aldrig hem barn som visar att de är pigga och mår bra.