Sjukdomar

För barnens skull är vi noga med att endast friska och pigga barn är med i verksamheten!

Rönö församlings verksamhet följer de råd som finns på 1177 ,Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt Region Sörmlands smittskyddsläkares rekommendationer.
OBS! Läs gärna vår sammanfattning om våra smittskyddsåtgärder som gjorts under rådande pandemi. Klicka här bredvid.

 • Läs gärna vår smittskyddsplan genom att klicka här bredvid.
 • Läs gärna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att testa skolbarn för att undvika alltför lång frånvaro från skolan. Klicka här bredvid.(Från 31/8-20)

Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling.

Riktlinjer i Coronavirus tider:
Vårdnadshavare har varit hörsamma och lyssnat till riktlinjerna att hålla sina barn hemma vid minsta symptom och det är vi tacksamma för eftersom det bidrar till att minska smittspridning!

 • Inga barn eller vuxna med infektioner får komma till förskola/fritids.
 • Om någon annan familjemedlem är sjuk måste barn/elever/vuxna stanna hemma.
 •  Barn som insjuknar i verksamheten ska hämtas så snart som möjligt av vårdnadshavare eller annan person utsedd av vårdnadshavarna.
 • Ingen med förkylning/luftvägsinfektion/feber, hosta, snor, muskelvärk, diarré, illamående, huvudvärk etc  får vara på förskolan/fritids eller hämta/lämna barnen på förskola/fritids.
 • Välkommen tillbaka efter 48 symptomfria timmar, om det gått  7 dagar sedan konstaterad Covid infektion.
 • Har barn/vuxna kvarvarande torrhosta, är det ok att komma tillbaka om det gått minst 7 dagar sedan insjuknande  och att man varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Det är alltså mycket som ska ”stämma” innan barnen kan komma tillbaka efter sjukdom eftersom alla i familjen ska vara symptomfria i 48 timmar och att det ska ha gått minst 7 dagar sedan konstaterad Covid infektion.

 

 Undvik spridning av Covid-19: 
 

 • God handhygien, tvätta och sprita händerna ofta
 •  Hosta eller nys i armvecket
 • Peta dig ej i ansiktet.
 • Undvik direktkontakt med personer som uppvisar tecken på luftvägsinfektioner. (Feber, hosta)
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand. 
 • Stanna hemma och testa dig om du har något symptom!.

Information till vårdnadshavare om sjukdomar:
Små barn är ofta sjuka, under de första åren har många barn i genomsnitt ca 6-8 luftvägsinfektioner varje år. När barnen börjar förskolan möter de många virus som de inte stött på tidigare och det kan göra att det periodvis upplevs som att barnet på individnivå alltid är "snorigt eller hostigt". Det kommer inte alltid att vara så, men hur ska man tänka?

När ska barnet stanna hemma från förskolan? 
Barnets allmäntillstånd, d v s hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. 
Av erfarenhet känner vi till att barn som verkar pigga och aktiva hemma ändå inte orkar vara med i förskolans verksamhet. De blir passiva, orkar inte samspela med andra barn eller blir gnälliga och gråtiga.
Det är inte schysst mot våra härliga barn!
Barnet ska vara feberfri (utan febernedsättande medicin i kroppen)
Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna på förskolan.  (Tänk också på att vår verksamhet huvudsakligen bedrivs utomhus vilket naturligtvis påverkar barnets vardag.)

Några riktlinjer för när barnet ska vara hemma:

 •  När barnet har feber. (Ett feberfritt dygn hemma innan återgång till förskolan är en bra tumregel. )
 • Om barnet är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. 
 • När barnet har en smittsam sjukdom, t ex halsfluss  som är obehandlad eller har stått under antibiotikabehandling kortare tid än två dygn. 
 • Om barnet har infekterande sår eller eksem som är vätskande. (Barnet kan återgå till förskoleverksamheten när såren har torkat in och inte vätskar sig längre.)  
 • Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan återgå till förskoleverksamheten när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.   Vi bedömer alla kräkningar som magsjukor och kommer inte att diskutera något annat än 48 tim. (Syskon till sjuka barn stannar hemma och vi vill heller inte möta smittande vårdnadshavare)

  OBS! Riktlinjerna kan behöva skärpas vid långdragna infektionsperioder eller som när nya sjukdomar som  Covid-19 etablerades i samhället. 

  Slutligen:
  Det är högst avgörande för en sund  och hälsosam verksamhet att förskolans personal och vårdnadshavare har ett förtroendefullt samarbete kring sjukdomar och smittspridning. Vi ber om att låta personalen avgöra vilka barn som orkar vara med i verksamheten. Vi ringer aldrig hem barn som visar att de är pigga och mår bra.