Inskolning

Individanpassad och föräldraaktiv inskolning

Under inskolningen läggs grunden för en tillitsfull relation mellan barn, föräldrar och pedagoger.
Vi tillämpar individanpassad och föräldraaktiv inskolning vilket betyder att ni föräldrar är med i verksamheten under den första tiden.
Det betyder framförallt att vi ser barnen som individer, med olika personligheter och behov.  I nära samarbete med förälder försöker en pedagog lära känna ert barn.
Praktiskt innebär det för förälder att ni följer ert barn i sin nya miljö. Föräldern är barnets trygghet och hjälper, tröstar, söver och byter blöjor med mera på era barn under inskolningstiden. För oss är det viktigt att barnen blir tryggt anknutna till en pedagog som sedan lotsar barnen in ett större socialt sammanhang med flera vuxna och barn. På vår förskola låter vi inskolningen få ta tid. Där stöder vi oss på aktuell forskning som talar om att tryggt anknutna barn mår bäst och vi värnar om få relationer som ska vara varaktiga.