Introduktion i förskolan

Individanpassad och föräldraaktiv introduktion

Under introduktionen läggs grunden för en tillitsfull relation mellan barn, föräldrar och pedagoger.
Vi tillämpar individanpassad och föräldraaktiv introduktion vilket betyder att vårdnadshavare är med i verksamheten under den första tiden.
Det betyder framförallt att vi ser barnen som individer, med olika personligheter och behov.  I nära samarbete med vårdnadshavare försöker en pedagog lära känna ert barn.
Praktiskt innebär det för vårdnadshavare att följa sitt barn i sin nya miljö. Vårdnadshavare är barnets trygghet och hjälper, tröstar, söver och byter blöjor med mera på sitt barn under introduktionsstiden. För oss är det viktigt att barnen blir tryggt anknutna till en pedagog som sedan lotsar barnen in ett större socialt sammanhang med flera vuxna och barn. På vår förskola låter vi introduktionen få ta tid. Där stöder vi oss på aktuell forskning som talar om att tryggt anknutna barn mår bäst och vi värnar om få relationer som ska vara varaktiga.