Vår förskola

Läroplan för förskolan, Lpfö 18, innehåller värdegrund och en beskrivning av uppdraget samt mål och riktlinjer för utbildningen vid förskolan. Det är vårt främsta styrdokument som vi arbetar för ska omsättas i praktiken.

Rönö församling vill främja utvecklingen av trygga, friska och vetgiriga barn i hälsosamma miljöer. Genom att erbjuda en bra service för familjerna och ett nära samarbete med föräldrar när det gäller barnens grundläggande behov, ger vi förutsättningar för en god start i det livslånga lärandet för varje enskilt barn.

Förskolan I Vått och Torrt har utomhuspedagogik vilket innebär att verksamheten huvudsakligen bedrivs utomhus. Till vår hjälp har vi ett uterum med infravärme som gör måltider och skapande möjligt under vinterhalvåret. Tanken är att pedagogisk verksamhet som fungerar på en traditionell förskola också går att bedriva utomhus med lite flexibilitet, kreativitet och god vilja. Barn och pedagoger vistas i en sund och bullerfri miljö och kan följa årstidsväxlingarna på ett naturligt sätt. Förskolans miljö innehåller också ett vindskydd, lövkojor, en snickarbod, leksaksbodar, trädgårdsodlingar och en utmanande lekmiljö med gungor, sandlåda, lekstuga, basketkorg och klätterställning. På gården finns också en asfalterad yta som kompletterar barnens utemiljö. Där kan barnen cykla, hoppa hage, spela bollspel, rita med gatukritor och syssla med många andra aktiviteter.
Eftersom barnen vistas utomhus på vår stora kuperade gård eller i skogen tränas deras grovmotorik naturligt och på samma gång håller de sig lättare friska under perioderna med virus i omlopp.

Förskolan prioriterar leken och tanken är att med turtagning, samförstånd och ömsesidighet tränar barnen på det viktiga samspelet som ligger till grund för mänsklig samvaro och demokrati.  Enligt Barnkonventionen har barn rätt till lek. Våra ledord är att leken ska inspirera, bejakas och respekteras. Förskolan strävar därför efter att ha en sund indelning av dagen, med möjlighet till aktiviteter och vila, samtidigt som grundverksamheten har plats för barnens inflytande och lek.

I vårt eget kök tillagas god och näringsriktig lunchmat av vår kock. Det serveras frukost, lunch och mellanmål samt frukt under dagen. 

Förskolan har en åldersintegrerad barngrupp där barnen inspirerar och utmanar varandra. Vi har 15 - 20 barn inskrivna. Flera gånger i veckan delas barnen in i mindre grupper och då arbetar vi åldersanpassat. Barngruppen delas också vid utflykterna till skogen varje vecka. 

Med Rönö församling som huvudman uppmärksammas naturligtvis högtider som jul och påsk från ett kristet perspektiv, men också på ett mer traditionellt sätt. Förskolan deltar ett par gånger per termin i vardagsgudstjänster i kyrkan. 


VÅR EGEN SÅNG:

I vått och torrt är vi polare, kompisar och vänner. I vått och torrt ska vi visa världen att vi hör ihop. Inget kan vår vänskap röra, ingenting får den förstöra. Vi är vänner vi, i vått och torrt

1. Alla vet hur viktig verklig vänskap är. Vi behöver alla någon nu och här
Vänskap är att lyssna och att kunna ge. Inte stänga ute någon, låta alla vara med.

I vått och torrt...

2. Lycka är att ha en vän som stannar kvar. Nå´n som alltid finns där alla sorters dar. Någon som kan trösta när man ledsen är. Som kan få en börja fatta, man får vara den man är.

I vått och torrt...

loading...