Välkommen till den lilla förskolan på landet!

Rönö församling bedriver sedan 2008 en förskola med utomhuspedagogik i äppelträdgården invid Runtuna kyrka ett par mil utanför Nyköping. Förskolan ligger i en bygd som domineras av skogar, ängar och åkermark.

Förskolan I Vått & Torrt vill erbjuda en utmanande, rolig, innehållsrik och trygg miljö för dig och ditt barn. På vår förskola ska barnen mötas av engagerade pedagoger som strävar efter att varje dag ska vara lärorik, kreativ och lustfylld. Här prioriteras leken och den sociala samvaron då vi tänker att barn utvecklas och lär sig i mötet med andra barn och vuxna.FN:s Barnkonvention är nu svensk lag!
. Något om barnkonventionens grundprinciper:
·       Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
·       Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
·       Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
·       Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.


 

 

Väpplarna
Under vår
terminen 
arbetar vi med ett nytt material som heter just Väpplarna

Det är ett helt nytt arbetsmaterial från Natur & Kultur som utgår från målen inom språk, matematik, NO/teknik och socialt samspel ur den nya läroplanen, Lpfö 18. 
 

Kontakta oss:

Telefon 0155-24 10 55

Förskolan I Vått och Torrt
Runtuna Klockargård
611 93 Nyköping


Maila oss

loading...

Regler för kö och förtur
Vi erbjuder plats för ditt barn i mån av tillgång. Vi har en integrerad barngrupp med barn i flera olika åldrar. Det ser vi som en tillgång. Förskolan har syskonförtur, vi ser gärna gamla familjer välkomna tillbaka även om vi inte har förtur för dem. Istället ser vi till att hålla vår barngrupp integrerad och strävar efter att hålla barnens åldrar jämnt fördelade.Vi har förtur för syskon och förtur på grund av gruppens sammansättning gällande ålder och kön. Förtur även för barn från Nyköpings kommun.
Vi har en passiv kö och en aktiv kö.
I den passiva kön kan man anmäla sitt barn så snart det är fött och man vet ungefär när man vill att barnet ska börja. 
Först till kvarn gäller, dvs anmälningsdatum (inskickad skriftlig anmälan).
(När vi fått in en anmälan återkopplar vi alltid så att vårdnadshavare vet att man står i kö.)

 
Vi tar kontakt ca 4 månader innan önskat placeringsdatum. Om vi inte kan erbjuda plats är det bra att stå i kö hos Nyköpings kommuns förskolor eller andra fristående förskolor parallellt.Välkomna!


OBS!
Datum för studiedag nr 2 är: Torsdag 16 april

      -------------------------------------


Nyfiken på GDPR och 

förskolans Dataskyddspolicy?
Klicka på "Vår förskola"  här ovan i huvudmenyn. Välj sedan GDPR


 

---------------------------