Introduktion i förskolan

Individanpassad och föräldraaktiv introduktion

Under introduktionen läggs grunden för en tillitsfull relation mellan barn, föräldrar och pedagoger.
Vi tillämpar individanpassad och föräldraaktiv introduktion vilket betyder att vårdnadshavare är med i verksamheten under den första tiden. För oss är det viktigt att barnen blir tryggt anknutna till en pedagog som sedan lotsar barnen in ett större socialt sammanhang med flera vuxna och barn. På vår förskola låter vi introduktionen få ta tid.