Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?
Då vill vi gärna veta det, så att vi kan utveckla och förbättra verksamheten!

För oss är det viktigt att ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare och vara öppna och transparenta med vad som händer på förskolan. Därför strävar vi efter att ha bra kommunikation redan vid lämningar och hämtningar.  Vi vill ha nöjda och trygga barn och vårdnadshavare och grunden till det ligger i en öppen kommunikation. 

Vi har märkt att det är viktigt att i den mån det fungerar ge tid för det när barnen ska välkomnas eller gå hem. Vi vill berätta vad som har varit aktuellt under dagen, aktiviteter, relationer med kompisar, utveckling och lärande. Kanske har vi missat något, kanske behöver vi påminna om något. Allt blir lättare och flyter på bättre om vi ger tid för ett litet kort samtal på ett par minuter.

Om du upplever att du ändå inte får tillräcklig information, eller att du är missnöjd eller bara undrar över något:
Fråga gärna en gång till.

Du är alltid välkommen att ringa under dagen. 


Gör så här om du vill lämna in klagomål / synpunkter:

1). Kontakta personalen
Prata med personalen, eller ring förskolan 0155-241055. Det går också alltid bra att boka ett extra samtal utöver de två utvecklingssamtalen vi har varje läsår. Det går naturligtvis också bra att vara anonym. Det är du lättast om du lägger ett skriftligt meddelande i förskolans brevlåda ute vid vägen eller den brevlåda som finns i hallen.

2).  Kontakta rektor
Om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter kan du gå vidare och kontakta rektor.
Rektor Annica Borg nås lättast på: forskolan@ronoforsamling.se
Om det inte är semestertider eller storhelg får du svar inom ett par dagar.


3).  Kontakta huvudmannen
Om du inte är nöjd med det svar du får från rektor kan du kontakta huvudmannen för verksamheten, Rönö församling och kyrkoherde Ellinor Svensson: ellinor.svensson@svenskakyrkan.se

4). Anmälan till Skolinspektionen
Om du efter att ha kontaktat huvudmannen  fortfarande upplever att du inte får gehör , eller är missnöjd med de åtgärder som vidtagits med anledning av ditt klagomål, kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.