Fritidshemmet Prästkragen

Fritidshemmet Prästkragen betonar utomhusvistelse men har också tillgång till ändamålsenliga fina lokaler som används regelbundet. Församlingsgården är vår bas som vi utgår ifrån och där lek och skaparmaterial finns. Under vinterhalvåret äter vi mellanmål där och går in när vädret blir för hårt. I utemiljön med församlingens förskola och i trädgården finns utrymmen som snickarbod, vindskydd, gungor, sandlåda, basketkorg, lekstuga och klätterställning. På asfalten fungerar många olika fysiska aktiviteter, bollekar, att hoppa hage, måla med gatukritor, cykla och andra aktiviteter.

Just nu finns det 16 elever i verksamheten. Vi har eget avtal med taxi som skjutsar eleverna till oss efter skolan. Har du frågor om fritids verksamhet?
Ring: 0155-241316 

Fritidshemmets uppgift
”Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
(Från Lgr 11)Beskrivning av Rönö församlings fritidshem, Prästkragen
Rönö församling bedriver sedan hösten 2010 ett fritidshem med viss utomhuspedagogik  invid Runtuna kyrka. 
Fritidshemmet ska ha en rolig och stimulerande verksamhet. 

Prästkragen strävar efter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där den fria leken får stort utrymme samtidigt som verksamheten formas efter elevernas intressen, ålder och behov.

Vår grundtanke är att pedagogisk verksamhet som bedrivs på ett traditionellt fritidshem också går att bedriva till stor del utomhus med lite kreativitet och god vilja.
På köpet får vi friska, sunda, elever och pedagoger i en hälsosam och bullerfri miljö som uppmärksammar årstidsväxlingarna på ett naturligt sätt.

Fritidshemmet är på så sätt ett alternativ till långa dagar i skolan med mycket inomhusvistelse. Utomhuspedagogiken balanserar också upp den mängd stimuli som dagens barn dagligen utsätts för.