Fritidshemmet Prästkragen

Rönö församling bedriver sedan hösten 2010 ett fritidshem med utomhuspedagogik  invid Runtuna kyrka. Det är 18 - 20 elever i verksamheten.

Läroplan för fritidshemmet, Lgr22, 
är vårt främsta styrdokument där syfte och innehåll beskrivs.

Prästkragen strävar efter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där leken får stort utrymme samtidigt som verksamheten utformas efter elevernas intressen, ålder och behov.
Enligt Barnkonventionen har barn rätt till lek och det vill vi vara med och förverkliga.

Fritidshemmet Prästkragen betonar utomhusvistelse men har också tillgång till ändamålsenliga fina lokaler som används regelbundet.
Församlingsgården är vår bas som vi utgår ifrån och där lugna rummet, lekrummet (gammal gymnastiksal) och skaparmaterial finns. Under vinterhalvåret äter vi mellanmål där och går in när vädret blir för hårt. I trädgården finns utrymmen som snickarbod, vindskydd, aktivitetsbana, gungor, sandlåda, basketkorg, lekstuga, klätterställning och möjlighet till kojbygge.
På asfalten fungerar många olika fysiska aktiviteter, bollekar, att hoppa hage, spela king,  måla med gatukritor, cykla och andra aktiviteter.

Vi har eget avtal med taxi som skjutsar eleverna till oss efter skolan.

Har du frågor om fritids verksamhet?
Ring: 0720553454


Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 


Lgr 22


Föräldramöte
Föräldramöten hålls på höstterminen och här möts alla föräldrar och pedagoger till samtal om mål, innehåll och värdegrund.

Det dagliga mötet
Fritidshemmet prioriterar den dagliga kontakten med vårdnadshavare vid hämtning av barn. Då ges ett bra tillfälle i vardagen att utbyta några ord om trivsel och aktiviteter.

Utvecklingssamtal
En gång per år bjuder vi in till ett samtal där vi samtalar om elevens trivsel, utveckling och lärande.

Föräldraenkät
Strax innan verksamheten ska utvärderas lämnas en föräldraenkät ut. I den har alla chansen att komma med synpunkter.

Kyrkans Barnverksamhet
Vissa veckodagar finns möjlighet för den som önskar att delta i kyrkans grupper såsom miniorer, juniorer eller barnkör.

Lucia
Barnens luciatåg sker varje år i någon kyrka och det avslutas med fika tillsammans med alla familjer, släkt och vänner. Några av de äldsta barnen gör även ett luciatåg för de äldre på Rönnliden.

Fixarkväll
På hösten eller i samband med fritidshemmensdag träffas familjer och pedagoger för att göra fint i barnens utemiljö på gården. Arbetsuppgifterna är varierande, målningsarbeten eller städning och trädgårdsarbete.

Sommarfest
En kväll i juni inbjuds till sommarfest med avslutning i Runtuna kyrka. Då ges tillfälle till mingel i trädgården med andra barnfamiljer.