Klagomålshantering
 

Hantering av klagomål


Ansvarig:
 
Kyrkoherden Ellinor Svensson är ytterst ansvarig för hur förskola/fritids hanterar klagomål i verksamheten.
 
Rektor är ansvarig för att vårdnadshavare får information om hur de kan klaga på och diskutera verksamheten.
 
Alla som arbetar i verksamheten är ansvariga för att bemöta vårdnadshavares åsikter med respekt. I enlighet med Lpfö 18, lgr 22 och Skollagen ska verksamheten ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
 
Alla som arbetar i verksamheten ansvarar för att följa riktlinjerna i detta dokument.
 
Riktlinjer

  • Rektor informerar vårdnadshavare på höstens föräldramöte hur de kan klaga eller komma till tals vad gäller undervisningen och verksamheten på förskola/fritids.
  • Redan vid inskolningssamtalet får nya familjer både muntlig och skriftlig information hur de kan klaga på eller komma till tals generellt på verksamheten.
  • Via vår lärplattform Unikum får föräldrarna  information kring hur man kan klaga på verksamheten eller komma till tals generellt.

 
Vårdnadshavares möjliga vägar för samtal, klagomål, synpunkter:

  •   Samtal vid lämning och hämtning av barn och elever.
  •  Rektor finns oftast tillgänglig på telefon 0705508082 eller via mail: forskolan@ronoforsamling.se
  •      Det finns alltid möjlighet att boka ett samtal om tiden vid hämtning/lämning ej räcker till.
  •      Anonyma skriftliga klagomål/synpunkter går att lämna i brevlådan ute vid vägen.
  •  Andra skriftliga klagomål/synpunkter går att lämna direkt till personalen eller i brevlådan i hallen på förskolan.
  •  Utvecklingssamtal sker 1 ggn/år.
  •  Vårdnadshavares enkätundersökning sker i maj/år. Diskussioner på föräldramöten.

 Riskbedömning:   
 Verksamheten är öppen för samtal och synpunkter så att vårdnadshavare inte blir så missnöjda att de önskar avsluta sina placeringar. Förskola/fritids kan bli av med sitt tillstånd att bedriva verksamhet.