Välkommen till den lilla förskolan och det lilla fritidshemmet på landet!


Rönö församling bedriver sedan 2008 en förskola med utomhuspedagogik i äppelträdgården invid Runtuna kyrka ett par mil utanför Nyköping. Sedan 2010 finns även ett fritidshem, vilket skapar möjlighet till kontinuitet. Vi finns i en bygd som domineras av skogar, ängar och åkermark.

Här skapar vi förutsättningar för att ge barnen en trygg, innehållsrik, spännande, utmanande, utvecklande och rolig vardag.

Hos oss möts barnen av engagerade pedagoger som strävar efter att varje dag ska vara lärorik, kreativ och lustfylld.

Vi prioriterar leken och den sociala samvaron då vi tänker att barn utvecklas och lär sig i mötet med andra barn och vuxna.

 
Kontakta oss gärna:
Förskolan I Vått & Torrt

Runtuna Klockargård

611 93 Nyköping

Telefon:0720553938

Fritidshemmet Prästkragen
Telefon: 0720553454

----------------------------------------------------

Rektor Amanda Haglund
0705508082

forskolan@ronoforsamling.se----------------------------------------------------